Svatý Václav - ochránce České země - online

Up one level

Svatý Václav - ochránce České země - online

K poctě jedenáctistého výročí narození světce a patrona našeho národa sv. Václava uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Univerzitou Karlovou a Národním muzeem obsáhlou výstavu v prostorách Anežského kláštera. Protože se jednalo o ojedinělou událost a příležitost vidět tolik zajímavých historických exponátů, včetně Palladia země české, pohromadě, vznikl film Svatý Václav - ochránce České země, který zachycuje vybrané unikátní exponáty s odborným komentářem autorů a kurátorů výstavy. 

Pro ucelený pohled na osobnost knížete, stojícího u počátků naší státnosti, je film doplněn o rozšiřující přednášky našich předních odborníků.

Svatý Václav - ochránce České země Legendy o sv. Václavu a jejich historická výpověď - PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Historická postava sv. Václava - Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. Ikonografie sv. Václava ve výtvarném umění - Prof. PhDr. INg. Jan Royt

titul naleznete také zde:


produkce Filmexport: Ano

colour: barevný

year of release: 2009

studio: Filmexport Home Video

picture: 4:3 PAL, region ALL

sound: Dolby Digital 2.0

language version: česká

subtitles: české pro neslyšící


bonusy

Historická postava sv. Václava, 55 min. (Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.)
Ikonografie sv. Václava ve výtvarném umění, 16 min. (Prof. PhDr. Ing. Jan Royt)
Legendy o sv. Václavu a jejich historická výpověď, 50 min. (PhDr. Petr Kubín, Ph.D.)

Photogallery

Do you like archival Czech films? Do you like the calm atmosphere, gentle and concise humor, beautiful elegant ladies and classy gentlemen? Then you are in the right place!

We release a lot of beautiful movies that you can be proud of in your video library! Enjoy in the company of amazing personalities such as Adina Mandlová, Věra Ferbasová, Lída Baarová, Hana Vítová, Zdeňka Baldová, Jiřina Štěpničková, Vlasta Matulová, Zorka Janů, Jana Rybářová, Oldřich Nový, Hugo Haas, Vlasta Burian, Václav Trégl, Rolf Wanka, Svatopluk Beneš, Jára Kohout, Ferenc Futurista, Eman Fiala and many many other stars on the silver screen!

Reklama