Proč jsme bojovali 7: Válka přichází do Ameriky

Up one level

Proč jsme bojovali 7: Válka přichází do Ameriky

Rostoucí výboje Německa v Evropě, Itálii a Africe a Japonska na Dálném východě postupně donutily neutrální Spojené státy ke změně postojů. Postupně prosazená materiální pomoc napadeným zemím posléce vyústila v přímou vojenskou účast USA - to když 7. prosince 1941 Japonsko napadlo americké tichomořské loďstvo. Druhá světová válka tak dostala zcela novou dimenzi. Tyto události jsou náplní posledního dílu amerického cyklu Proč jsme bojovali, který dnes již patří ke klasickým dílům válečného dokumentu.


czech title: Why we fight VII: War comes to America

produkce Filmexport: Ano

length: 66 min.

colour: černobílý

studio: Powersports Production

country of origin: USA

director: Frank Capra

sound: 1 CZ 2 originál

language version: česká

medium type: BTC